Veliko slovo

Velika slova

Velikim početnim slovima se pišu vlastita imena, i to:

a) lična imena i prezimena: Dušan, Tamara, Jović;

b) nadimci i atributi ako se sami upotrebljavaju ili su srasli s imenom i postali njegov sastavni deo: Slađa, Goca, Jovan Jovanović Zmaj, Dušan Silni, Petar Veliki;

c) imena božanstava: Afrodita, Zevs,Jupiter , Apolon;

č) imena životinja i građevina: Šarac, Jablan, Sava centar;

ć) imena pripadnika naroda: Srbin, Crnogorac, Makedonac;

d) imena stanovnika gradova, krajeva, zemalja, država, kontinenata: Beograđanin, Vranjanac, Nišlija, Jugosloven, Australijanac;

đ) imena nebeskih tela: Sunce, Zemlja, Mesec, Mars;

e) imena kontinenata, država, naseljenih krajeva i mesta (sve reči u njima osim veznika i priloga):  Srbija, Crna Gora, Mačva, Zaječar, Tršić, Niš, Bosna i Hercegovina, Južna Amerika;

f) imena mora, reka, jezera, planina i druga geografska imena: Sava, Kopaonik, Morava, Jadransko more, Fruška gora, Balkansko poluostrvo; ako se sastoje iz više reči, pišu se velikim početnim slovom samo prve reči, a druge samo ako su vlastite imenice: Južna Morava, Beli Drim;

g) imena ulica i trgova: Studentski Trg, Železnička ulica, Beogradska ulica; ako se sastoje iz više reči samo se prva reč piše velikim slovom a ostale malim slovom izuzev vlastitih imena: Bulevar Nikole Tesle, Ulica Petra Petrovića Njegoša;

h) imena praznika: Božić, Uskrs, Nova godina;

i) nazivi ustanova, preduzeća, društava: Matica srpska, Osnovna škola „Sveti Sava“, Sportsko društvo „Partizan“, Medicinski fakultet u Kragujevcu, Organizacija ujedinjenih nacija;

j) nazivi knjiga, časopisa, novina, književnih dela: Opšta enciklopedija, Naš jezik, Na Drini ćuprija, Đački rastanak;

k) prisvojni pridevi izvedeni od vlastitih imenica sufiksima -ov, -ev, -in: Goranov, Milošev, Sašin, Bosančeva, Beograđankina, Jugoslovenov.

Zanimljivosti


У 2014. години се обележава:

• 150 година од смрти Вука Стефановића Караџића

Vuk Stefanović Karadžić

• 100 година од смрти Јована Скерлића

Jovan Skerlić

• 150 година од рођења Бранислава Нушића

Branislav Nušić

• 120 година од смрти Војислава Илића

Vojislav Ilić